Veilige school

Ieder mens is een parel in Gods hand. Leven doen we met elkaar. Verantwoordelijkheid dragen we samen. Leren kan alleen succesvol plaatsvinden we in een veilig klimaat. Om dit te bereiken hebben alle scholen van Noventa een moderne methodiek voor de sociaal emotionele ontwikkeling (KIVA, Vreedzame school, Kanjertraining e.d. ) en burgerschapskunde, gebruiken we actieve pestprotocollen en kan pesten anoniem eenvoudig en digitaal gemeld worden. Op stichtingsniveau is er een externe vertrouwenspersoon aangesteld en op elke school is er een interne vertrouwenspersoon voor kinderen. Kinderen worden actief gestimuleerd om problemen te melden en te bespreken.

Goed en breed gedragen gedragsregels zijn daarbij ook een essentieel voor een veilige school.

Elke twee jaar worden er tevredenheidsonderzoeken gedaan onder de leerlingen, de ouders en medewerkers.

Vanzelfsprekend zorgen we voor fysiek veilige gebouwen en voeren we periodiek risico onderzoeken uit.